شماره: 6
1396/12/07 - 01:36
شروع پروژه استخراج مواد موثره داروئی

مجموعه سلامت شرکت پروژه استخراج مواد موثره داروئی خود را کلید زد.

مجموعه سلامت شرکت پروژه استخراج مواد موثره داروئی خود را کلید زد.
سلامت یکی از حوزه های ذاتا دانش بنیان است که می تواند ظرفیت کشور را در سطح بین الملل به حداکثر توانمندی و قابلیت ارتقاء دهد. این معقوله دارای ظرفیت های بیشماری در سطح کشور است که با مدیریت صحیحی می تواند اقتصاد پایداری را برای کشور نوید بدهد. این شرکت نیز قصد دارد تا جایگاه بین الملل کشور را در این حوزه به حداکثر ارتقاء دهد.

حق انتشار محفوظ است ©