طراحی سایت
X

معرفی شرکت

درباره ما معرفی شرکت
معرفی شرکت ساجد تجارت پیشرو

شرکت ساجد تجارت پیشرو در سال 1396 فعالیت خود را در حوزه های بازرگانی فناوری آغاز نمود و در تاریخ 1396/10/16 ثبت گردید، برای تبیین ارکان جهت ساز و احصاء خط مشی های کلی و راهنمای عمل بر آن شدیم تا سند راهبردی این شرکت را با کمک موسسین و خبرگان فن به تحریر درآوریم، این سند مشتمل بر چشم انداز، اهداف، راهبردها، سیاست های کلان، و ملاحظات عمده در حوزه فعالیت های شرکت بوده و برای کلیه زیر مجموعه های این شرکت راهنمای عمل تلقی می گردد.

اصول بنیادین و مبانی ارزشی
 • دیدگاه های هستی شناسی
 • اتکاء بر مبانی اقتصاد اسلامی
 • خوداتکایی اقتصادی
 • اقتصاد دانش بنیان
 • عدالت
 • شفافیت
 • سلامت
 • اعتماد
 • همگرایی
 • تعامل
 • توسعه متوازن و پایدار
 • مردم یاری
 • مردم پایگی
 • قانون مداری
 • حفظ ارزش های ایرانی و اسلامی
 • مشتری مداری
 • پاسخ گویی
 • مطالبه گری
 • تکامل و بلوغ
 • کرامت انسانی
 • روزآمدی
 • کیفیت مداری و رعایت حداکثری استانداردها
 • مدیریت دانش
 • اقتصاد مقاومتی

رهنمودها

 • برند سازی در حوزه فعالیت از اولویت های فعالیت های شرکت می باشد.
 • کسب مرجعیت در حوزه فعالیت های شرکت.
 • تعامل حداکثری با ظرفیت های داخلی و بین الملل
 • حفظ بالاترین حد استاندارد در هر شرایط محیطی
 • حفظ و ارتقاء هویت شرکت در هر محیط کاری
 • حفظ منافع شرکت و مشارکت کارکنان در اهداف و منافع
 • ارتقاء توانمندی کارکنان در تمام حوزه های کاری و معیشتی
 • ارتقاء حداکثری بهره وری در تمام فعالیت های شرکت
معرفی شرکت ساجد تجارت پیشرو
 • اساسنامه شرکت

 • حقوق بین الملل

 • قانون تجارت

 • قانون مدنی

وظايف و اختيارات هیات موسس

 • تهیه اساسنامه شرکت
 • ثبت شرکت
 • تعيين خط مشي کلي شرکت و سياست گذاري راهبردی
 • تصويب دستورالعمل‌ها و خط مش های داخلي شرکت
 • تصويب عناوین و نحوه انجام فعالیت های تجاری مجموعه همکاران و شرکاء
 • اتخاذ تصميم در مورد ادامه يا توقف فعالیت های تجاری مجموعه در موارد خاص
درباره ما

شرکت ساجد تجارت پیشرو در سال ١٣٩٦ فعالیت خود را در حوزه های بازرگانی فناوری آغاز نمود و در تاریخ 1396/١٠/16 ثبت گردید، برای تبیین ارکان جهت ساز و احصاء خط مشی های کلی و راهنمای عمل بر آن شدیم تا سند راهبردی این شرکت را با کمک موسسین و خبرگان فن به تحریر درآوریم، این سند مشتمل بر چشم انداز، اهداف، راهبردها، سیاست های کلان، و ملاحظات عمده در حوزه فعالیت های شرکت بوده و برای کلیه زیر مجموعه های این شرکت راهنمای عمل تلقی می گردد.

 + اطلاعات بیشتر

تماس با ما
 •  تلفن: ٢٢٦٦٩١٠٠ - ٢٢٦٦٩٢٢٠
 •  آدرس: تهران خيابان وليعصر بالاتر از پارك وی، خيابان شهيد فياضی، پلاك ٨٧، طبقه ٣، واحد ٦
 •  ایمیل:  info@sajedtejarat.com